[SHARE] Full Bộ Ebook Về Xây Dựng Và Quản Trị Thương Hiệu Đỉnh Cao

1. 22 Quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu

2. Cuộc chiến xây dựng thương hiệu – 10 quy tắc để xây dựng thương hiệu bất diệt

3. Đặt tên cho thương hiệu! 10 Nguyên tắc để tạo nên một tên thương hiệu tuyệt vời

4. Quản trị thương hiệu trực tuyến

5. Sát thủ khác biệt hóa

6. Sự thật về 100 thất bại thương hiệu lớn nhất

7. Xây Dựng Thương Hiệu Tinh Gọn

‼ ️Tải Miễn Phí Tài Liệu Đa Lĩnh Vực Từ Thư Viện HOTA +: KHO TỔNG HỢP