[NO.1] Tổng Hợp Tài Liệu Phương Pháp Quản Trị KPI Và OKRs Cực Hay

Link tải: Ở cuối bài viết

I. KPI – Key Performance Indicator

1. Tất tần tật từ a-z về KPI – Strategic KPIs for Marketing & Growth

2. Strategic KPIs for Marketing & Growth – Đo Lường và Đánh Giá Hiệu Quả KPIs Hằng Ngày

3. Xây dựng hệ thống KPI hiệu quả

4. KPI Các Chỉ Số Đo Lường Hiệu Suất – Tác giả David Parmenter

5. Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

6. Quản lý hiệu suất làm việc

7. Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC)

II. OKRs – Objective Key Result

1. OKRs Hiểu Đúng – Làm Đúng

2. How Google sets goals: OKRs / Startup Lab Workshop

3. Tài liệu hướng dẫn OKR cho CEO mới bắt đầu – Tác Giả Felipe Castro

4. Google’s OKR Playbooks

5. OKRs Handbook merged

6. OKRs IMT slide

7. The Beginner’s Guide To OKRs

Link tải: https://www.facebook.com/groups/chuyenhocchuyenhanh/permalink/3101802323391269/

‼️Đừng quên tham gia hội Chuyện Học Chuyện Hành Để truy cập kho thư viện “Siêu To Khổng Lồ” miễn phí và cập nhật các kiến thức mới nhất cũng như thảo luận cùng chúng mình. Cheers!